Фондация "Българе"



ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРЕ" е регистрирана на 12 юли 2004 г. в София. През изминалите 12 години от създаването си е инициатор на много патриотични инициативи с голям обществен отзвук.

Основната й цел е провеждането на постоянна мащабна национална кампания с наименование "ВТОРО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ". През април 2005 г. е първата сбирка на движението, на която са одобрени 12 дългосрочни направления и инициативи за работа.

Като част от кампанията, през септември 2005 г. започва издаването на списание "БЪЛГАРЕ" - богато илюстровано луксозно месечно издание в подкрепа на движението с главен редактор Христо Димитров. Списанието излиза редовно до февруари 2009 г., когато поради финансовата криза отпечатването му е прекратено. Една от инициативите на движението е запалване на Вечни огньове - символи на Второто Българско Възраждане в различни населени места на България. От декември 2005 г., когато е запален такъв в старопрестолния град Велико Търново, до май 2008 г. с присъединяване на община Струмяни към инициативата, общо 7 български общини подкрепят патриотичната идея.

През август 2008 г. по идея на Фондация "Българе" и съмишленици се организира първият Фестивал на фолклорната носия в село Жеравна, община Котел. Мисията на тридневния фестивал се покрива с духовните потребности на българите днес и той бързо се превърна в ежегодна родолюбива традиция. Това лято предстои неговото девето издание - "Жеравна 2016". Последните две години този фестивал бе посетен от по 15 хиляди души от България и света. От 2010 година Фондация "Българе" издава ежегодно луксозен делови Беле жник на Второто Българско възраждане, който е уникален протоколен подарък, тиражиран в лимитирана серия. Богато илюстриран с автентични снимки от историята на България, той предлага на страниците си актуализирана важна патриотична информация за събития и юбилейни годишнини от историята на българския народ. Бележникът излиза седем години по ред и е част от дейността на движението за запазване на националната памет.

Фондация "Българе" през годините подкрепя и много благотворителни инициативи и патриотично насочени обществени проекти. Създаденото от нея движение Второ Българско Възраждане с времето привлече към идеите си родолюбиви организации, като сдруженията "Майка България" (2010), "Пазители на българщината" (2014) и др.

В подкрепа на Второто Българско Възраждане, от април 2015 г. бе възстановено издаването на списание "Българе", но вече в онлайн вариант и като орган на сдружение "Пазители на българщината".

Фондация "Българе" успя да се утвърди като един от съвременните стожери на националните ценности. Нейните родолюбиви инициативи намират все повече привърженици и последователи във време, когато българите имаме нужда и от обединение, и от верни духовни компаси.